Annonsera på internet

Annonsera på internet

Att annonsera på internet var tidigare att man köpte en plats för att visa en grafisk banner, man fick kontakta sidan direkt eller så ringde en säljare upp dig och du fick sätta ihop en annons som sedan visades under en viss tid och oavsett resultat så vad kostaden densamma. Med tur kunde man få en uppskattad statistik på hur många som såg ens banner eller klickade på den. Dem dagarna är som tur förbi och i och med att Googles annonseringssystem Adwords utvecklats och revolutionerat den digitala annonseringen. Adwords annonssystem ger dig ett brett tillgång till marknader världen över genom Googles alla nätverk. Du kan få annonser att synas på söksidan och även på flera miljoner sidor med olika banners, som vi nämnde tidigare fast med skillnaden att du kan välja bland så många fler sidor, specifika till dina produkter, mot vissa personer, tid på dygnet och du kan se all information. Statistiken visar hur många som sett din annons, hur många som klickat och det är det du betalar för. Väljer man att synas i Googles söknätverk så blir ditt varumärke möjligt att synas högst upp bland de riktigt stora företagen. Läs om att marknadsföra varumärke.

Bredda din marknadsföring

Adwords är självfallet bara en del av marknadsföringen men det är en utmärk portal för dig att synas på och i kombination med att du arbetar med dina sociala medier och även din hemsida har du möjlighet att nå en helt ny grupp av potentiella kunder.

Statistik och uppföljning

Adwords styrka ligger på många plan i att du kan nå många potentiella kunder på ett relativt billigt vis, genom statistiken får du en komplett insikt i hur du lyckas, vad du behöver förbättra. Google utvecklar dessutom konstant sina tjänster och du kan rikta annonser mot kunder som redan sett din annons eller som varit på din hemsida eller någon av dina sociala medier. Kortfattat, när det gäller att fördjupa din marknadsföring så sätter du bara själv målen, som man säger: sikta mot stjärnorna.