Miljöanpassa ditt hem!

Miljön blir en allt viktigare fråga och anledningarna till detta är såklart många. Först och främst handlar det om att ta bättre hand om vår planet och undvika framtida naturkatastrofer som kommer som ett resultat av en uppvärmd planet och förhöjda havsnivåer. Dels resulterar detta i att folk som bor på översvämmade platser kommer att behöva att flytta på sikt, sedan förstör det såklart massa kapital bundet i fastigheter och liknande också. Utöver det finns det en rad andra saker som kan hända så att det är en viktigt fråga är det egentligen inget snack om.

Trots att de globala konsekvenserna en misskött miljö kan få är den primär anledningen så är den kanske svår att greppa för en privatperson. Framförallt är det svårt att känna att ens egna ansträngningar gör någon skillnad i det stora hela. Därför behöver de åtgärder som förordas vara sådana som ger annan vinning för privatpersoner. Så som subventioner för miljöanpassade produkter till skillnad från idag där det ofta innebär ett dyrare alternativ att köpa något som är bra för miljön. En sådan sak som kan göra stor skillnad för både miljön och ekonomin i de svenska hemmen är hur vi hanterar våra bilar. I nuläget är det många av bilarna som är miljöbovar, men inte elbilarna! Dessa bör premieras av staten med subventioner, lägre skatter, avgifter och även i frågor som försäkringskostnader eller i samband med reparation och vidareförsäljning. Att sätta upp en elbilsladdare hemma borde exempelvis vara en sådan sak som premieras och subventioneras av regeringen. Detta skulle underlätta något enormt i vardagen för folk. Tänk er att ha en bensinmack på tomten, vad bekvämt det skulle vara. Exakt så är det när nä du har en laddbox i hemmet.

Det är denna typer av åtgärder som kommer göra det värt för vanligt folk att också rädda miljön. Senaste nytt säger att hälften av alla bilar kan bli laddbara inom 10 år. Detta skulle innebära en minskning av 60% av våra utsläpp. Men då  behöver infrastrulturen bli bättre, folk kan inte riskera att stå utan laddstation elbil.

Det är dessa åtgärder vi behöver se och vi behöver se dem snart, innan det är för sent. Man måste hoppas att vi kommer dit så snart snart som möjligt dels så att vi kan rädda vårt klimat så klart men också för att fördelarna med elbilar är så många, de är tysta, de går att ladda hemma och har man sett en Tesla eller Northvolt så kan man lätt  enas om att de också är snyggare än vanliga bilar!